2017-03-31

Del 1

Montörerna får öva på att fira ner sig själva och nödställda kamrater.

 

 

Del 2

HLR med hjärtstartare.